Valmynd
Innskráning Valmynd

Eignarréttur

Í samræmi við 42. gr. laga nr. 75/1997 áskilur Epli.is sér eignarrétt hins selda þar til kaupverðið er að fullu greitt og áskilur sér rétt til að taka hið selda til baka eða selja það nauðungarsölu með vísan til 4. tl. 38. gr. sömu laga. Kaupandi hefur kynnt sér samningsákvæði þetta og samþykkir eignarréttarfyrirvara Icemac með móttöku hins selda.

Skilaréttur

Heimilt er að skila vöru innan 14 daga frá kaupdagsetningu sé varan í upprunalegum umbúðum órofnum og innsigli hennar órofin. Við vöruskil skal sölukvittun framvísað. Skilaréttur á hvorki við um útsöluvörur né notaðar vörur.

Ef vöru er skilað eftir að útsala er hafin er miðað við útsöluverð vörunnar nema að seljandi samþykki aðra verðviðmiðun.

Ábyrgðarskilmálar

Reikningur þessi gildir sem ábyrgðarskírteini skv. almennum reglum og viðteknum venjum fyrir ábyrgðarskyldar vörur, enda sé raðnúmer vöru tilgreint.

Ábyrgðarskilmálarnir í þessari yfirlýsingu, að því leyti sem lög leyfa, undanskilja ekki, takmarka eða breyta heldur eru til viðbótar lögbundnum réttindum sem gilda um sölu viðkomandi vöru. Ef um er að ræða sölu til fyrirtækis er tímamark til að bera fyrir sig galla á seldri vöru frá Epli.is eitt ár frá því að söluhlut var veitt viðtöku nema annað sé sérstaklega tekið fram. Í samræmi við lög um neytendakaup, nr. 48/2003 er þessi frestur tvö ár ef um er að ræða smásölu til neytenda.

Ábyrgð gildir einungis fyrir vélbúnað. Við ábyrgðarviðgerðir geta verið notaðir íhlutir úr öðrum vörum sambærilegir við nýja eða sem hafa verið í óverulegri notkun. Epli.is undanskilur sig allri ábyrgð á afleiddu tjóni sem leiða kann af bilun, svo sem endurvinnslu gagna, töpuðum hagnaði oþh. Notendur eru í öllum tilfellum ábyrgir fyrir öryggisafritun gagna. Hugbúnaður er seldur í núverandi ástandi án tilkalls til endurbóta og breytinga sem hugsanlega verða gerðar á honum, ekki undir neinum kringumstæðum verður Epli.is ábyrgt fyrir skaða sem notkun hugbúnaðarinn kann að valda.

Ábyrgð tryggir ekki að búnaður verði laus við allar truflanir eða villulaus. Á líftíma vörunnar mun reynast nauðsynlegt að fylgja leiðbeiningum framleiðanda um uppfærslur. Ef úrlausn vandamáls felst í því að fylgja leiðbeiningum framleiðanda sem aðgengilegar eru almenningi mun vinna vegna þess ekki falla undir ábyrgð og er þá innheimt samkvæmt gjaldskrá.

Notuðum búnaði fylgir ekki ábyrgð, nema það sé sérstaklega tilgreint.

Ábyrgð á vélbúnaði fellur niður, ef:

 • Leiðbeiningum framleiðanda búnaðar og Epli.is um hirðu, notkun, álag, íhluti eða viðhal er ekki fylgt.
 • Bilun má rekja til illrar eða rangrar meðferðar.
  Óviðkomandi aðili hefur opnað eða átt við búnað, breytt honum eða bætt við hann á einhvern hátt.
 • Bilun má rekja til þess að vélbúnaður hafi verið tengdur við ranga rafspennu.
 • Bilun stafar af rangri tengingu við rafkerfi eða netkerfi.
 • Bilun má rekja til óhæfra umhverfisþátta, svo sem ryks, hita- eða rakastigs.

Ábyrgð er ekki veitt á:

 • Rekstrarvöru, þ.m.t. rafhlöðum.
 • Búnaðar, þar sem auðkenni framleiðanda og raðnúmer hefur verið afmáð.
 • Búnaði, sem er skemmdur vegna rangrar notkunar, ytri ástæðna, rangra breytinga, rangs uppsetningarumhverfis eða skorts á eðlilegri þjónustu.
 • Galla, sem stafar af búnaði, er Epli.is ber ekki ábyrgð á.
 • Þjónustu við ranglega útfærðrar búnaðarbreytingar.

Karfan þín

Bæta við uppitökutæki

Nýttu gamla tækið upp í nýtt!

Við metum gömlu tækin þín til fjár. Við tökum gamla símann, snjallúrið, tölvuna og jafnvel gömlu spjaldtölvuna upp í nýja vöru hjá Epli. Upphæð uppítöku fer eftir aldri og ástandi tækisins. Engin mörk eru á hvað þú getur komið með mörg tæki. Allar tegundir velkomnar.